Information till aktieägarna i Countermine Technologies AB med anledning av skiftet.

Såsom framgår av slutredovisningen uppgår skifteslikviden i likvidationen till totalt 307 850 kronor fördelat på totalt 449 099 872 aktier, innebärande en skifteslikvid om ca 0,06632 öre per aktie.

Kostnaden per utbetalning uppgår till ca 80 kronor och de lägsta belopp som kommer att betalas ut är 1 krona. Med anledning av detta kommer de aktieägare som är berättigade till 80,99 kronor eller mindre inte erhålla någon skifteslikvid, då kostanden för en sådan utbetalning överstiger det belopp som ska skiftas, och de aktieägare som är berättigad till exempelvis 100 kronor kommer att erhålla 20 kronor som kontant skifteslikvid. Kostnaden för enskild transaktion, om 80 kronor, kommer således att dras av från den skifteslikvid varje enskild aktieägare är berättigad till och det lägsta belopp som kommer att betalas ut blir 1 kr.

Skifteslikviden kommer att utbetalas genom Mangolds försorg omkring den 26 oktober 2016.

==============================================

Slutredovisning av likvidationen


Tidigare skrivfel i skifteshandlingen rättat.

Revisionsberättelse Slutredovisning 2016

Bilaga 1 till Slutredovisning

Bilaga 2 till Sluredovisning

Bilaga 3 till Slutredovisning

Årsredovisning 2015 Countermine Technologies

Kallelse årsstämma 2016

Fullmakt 2016

FULLMAKT.pdf 52,85 kB

ÅR 2014 CMT inkl revisionsberättelse

Kallelse årsstämma 2015

Kallelse årsstämma 2014

Årsredovisning 2013 för Countermine Technologies

Årsstämma 2014

Årsstämman 2014 äger rum den 4 juni 2014 hos advkatfirman Delphi, Regeringsgatan 30-32, Stockholm.

Protokoll från årsstämma 2013

Årsredovisning 2012 för Countermine Technologies

Countermine Technologies - Kallelse årsstämma 2013

Signerad_ÅR_CMT_2011

Kallelse Årsstämma

Countermine_Technologies_-_Kallelse_årsstämma_2012

Pressmeddelande 14 november 2011

Likvidator ställer krav på tidigare ledning och revisor.


Countermine får leva vidare


2011-06-08: Bolaget har nu erhållit en PM från Grant Thornton avseende specialgranskning av räkenskapsåren 2008 och 2009, vilken aviserades om i Likvidatorns förvaltningsberättelse. Aktieägare som önskar ta del av rapporten kan beställa den hos Andreas Wirén, Advokatfirman Delphi, Box 1432, 111 84 Stockholm, e-mail: Andreas.wiren@delphi.se

Avgåenderedovisning per 2010-10-27 från styrelsen och verkställande direktören för Countermine Technologies AB och revisionsberättelse.

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende år 2010 för Countermine Technologies AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE

Kallelse till årsstämma i Countermine Technologies AB

Generell skattemässig information

Likvidationsförfarandet